نرم افزار کامسول comsol

میکروفون کندانسور محوری

Axisymmetric Condenser Microphone

این یک مدل از میکروفون کندانسور با هندسه محوری متقارن ساده است. هدف از این مدل توصیف دقیق در مورد اصول کار بدنی چنین میکروفون است. میکروفن کندانسور هنگام انجام اندازه گیری های صوتی دقیق و با خاصیت تولید مثل وفاداری بالا هنگام انجام ضبط صدا میکروفون با بالاترین کیفیت در نظر گرفته می شود. این مبدل صوتی الکترو مکانیکی با تبدیل تغییر شکل مکانیکی غشای نازک (دیافراگم) به یک سیگنال ولتاژ AC کار می کند.