مثال آماد کامسول فارسی رایگان

معادله ناخالص-پیتایسکی برای میعان بوز-انیشتین

Adsorption and Desorption of Water in a Load Lock Vacuum System

این مدل آموزش حل معادله Gross-Pitaevskii برای وضعیت زمین میعانات بوز-انیشتین در یک دام هارمونیک ، با استفاده از رابط فیزیک معادله شرودینگر در ماژول نیمه هادی است. این معادله در واقع معادله شرودینگر تک ذره غیرخطی است ، با سهم انرژی بالقوه متناسب با تراکم ذرات محلی. مطالعه مقادیر ویژه برای حل این نوع از مشکلات ویژه مقدماتی غیر خطی مناسب نیست. در عوض ، یک مطالعه ثابت با یک معادله جهانی که عادی سازی عملکرد موج را تقویت می کند برای حل راه حل حالت زمین استفاده می شود. نتیجه برای تعداد زیادی ذره با تقریب توماس-فرمی همانطور که انتظار می رود مقایسه می کند.