تجزیه و تحلیل سه‌بعدی یک ترانزیستور دوقطبی

3D Analysis of a Bipolar Transistor

این مدل نحوه تنظیم شبیه‌سازی سه‌بعدی ترانزیستور دوقطبی n-p-n را نشان می‌دهد. این یک نسخه سه‌بعدی از دستگاه بوده که در مدل ترانزیستور دوقطبی نمایش داده شده است و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان مدل‌سازی نیمه‌هادی را به صورت سه‌بعدی با استفاده از کامسول مالتی‌فیزیک گسترش داد.
مانند نسخه دوبعدی این مدل، دستگاه در حالی که در رژیم مشترک-امیتر کار می‌کند، شبیه‌سازی می‌شود. یک بررسی ولتاژ محور برای توصیف پاسخ ولتاژ جریان دستگاه محاسبه شده و یک بررسی جریان محور نیز برای شبیه‌سازی دستگاه که به عنوان یک تقویت‌کنندۀ جریان آنالوگ کار می‌کند، انجام می‌شود.