نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

ناپایداری گردش در ماشین لباسشویی

Walking Instability in a Washing Machine

ناپایداری گردش ، به دلیل توزیع نایکنواخت لباس، یک مشکل شایع در ماشین لباسشویی‌های قابل حمل سبک وزن است. این مشکل در ماشین‌های لباسشویی با محور افقی شدیدتر است که به دلیل راندمان بالا علیرغم هزینۀ بالای تولید، از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

این مدل یک مدل ساده از یک ماشین لباسشویی قابل حمل با محور افقی را شبیه‌سازی کرده و آستانۀ ناپایداری گردش را در طول چرخش چرخه پیش‌بینی می‌کند. یک روش متعادل‌سازی فعال مبتنی بر کنترل نیز برای از بین بردن ناپایداری و ارتعاشات موجود در سیستم اجرا شده است.