نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

موجبر لایه‌ای یکنواخت

Uniform Layer Waveguide

هر زمان که ابعاد در موجبرها در مقایسه با لایه‌های مرزی چسبناک و حرارتی کوچک شوند، لازم است مدل‌های صوتی را با استفاده از ترمواستاتیک مدل کنید. در مدل حاضر میدان موج گرما در یک موجبر یکنواخت کم عمق مدل شده و با یک حل تحلیلی مقایسه شده است.