نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

توربوشارژر قرارگرفته روی بلبرینگ حلقه‌شناور

Turbocharger Supported on Floating Ring Bearings

در این مدل، یک توربوشارژر قرارگرفته روی بلبرینگ حلقه‌شناور مورد بررسی قرار می‌گیرد. نیروهای پوسته روی حلقه باعث چرخش آن درون یاتاقان می‌شوند. در حالت پایدار، حلقه با سرعت زاویه‌ای ثابت می‌چرخد و گشتاور در حلقه به دلیل پوسته‌های داخلی و خارجی متعادل است.

رابط روتور شعاعی برای مدل‌سازی روتور توربوشارژر -که با یاتاقان حلقه‌شناور از طریق اتصال‌های چندتایی جفت شده است- استفاده می‌شود. پوسته‌های داخلی و خارجی در یاتاقان حلقه‌شناور از طریق شش کانال در حلقه وصل می‌شوند.

نتایج شامل تنش در روتور، توزیع فشار در یاتاقان، تغییر سرعت حلقه، تکانۀ کل در حلقه و سرعت جریان از طریق کانال‌های حلقه است.