کامسول

میکروفن چگالنده Brüel & Kjær 4134

The Brüel & Kjær 4134 Condenser Microphone

این یک مدل از میکروفن چگالنده Brüel & Kjær 4134 است. هندسه و پارامترهای ماده از میکروفون واقعی هستند. سطح حساسیت مدل‌شده با اندازه‌گیری‌های انجام شده بر روی میکروفون واقعی مقایسه شده و توافق خوبی را نشان می‌دهد. تغییر شکل غشایی، فشار، سرعت و میدان الکتریکی نیز مشخص می‌شود.

     این مدل یک مسألۀ چند مرحله‌ای است که چند زوج دارد:

  • آکوستیک گرماچسبنده
  • غشاء
  • الکترواستاتیک
  • مش متحرک ALE

درباره Brüel & Kjær:

Brüel & Kjær یک تولیدکننده و تامین‌کنندۀ پیشرو در جهان در زمینۀ آزمایش‌های صوتی و لرزشی و راه‌حل‌های اندازه‌گیری است. این محصولات شامل مبدل‌ها (میکروفون‌های اندازه‌گیری و مبدل‌های لرزشی)، نرم‌افزار و سخت‌افزار جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیر سطح صدای دستی، سیستم‌های کالیبراسیون و موارد دیگر هستند. حوزه‌های کاربردی مختلف بوده و شامل هوافضا، انرژی باد، سر و صدای محیط زیست، صدا، خودرو، دفاعی و صوتی هستند. به www.bkhome.com مراجعه کنید.