تجزیه و تحلیل حساسیت یک جزء جامع ارتباطی

این مثال، بررسی سختی یک مونتاژ مورب ارتباط مات در کتابخانه مدل کامسول مالتی فیزیک را نشان می دهد که چگونه می توانید یک مدل CAD سه بعدی را برای بهبود عملکرد آن تغییر دهید. در این مورد، تغییرات اعمال شده صرفا بر اساس تجربه تحلیلگر با ساختارهای مشابه بوده است. یک مهندس ارشد طراحی گاهی اوقات می-تواند بعد از تجزیه و تحلیل تنها تعدادی از طرح¬ها، عملکرد قابل قبولی را تحقق بخشد، در حالی که یک تحلیلگر بی تجربه ممکن است وقت زیادی را طی تلاش¬های ناکام تلف کند.
معمولا می¬توانید یک طرح را با آزمون و خطا بهبود دهید، اما این دشوار است که اطمینان حاصل کنید هزینۀ پرداختی – در این مثال، وزن اضافی و هزینه¬های مواد – حداقل ممکن است. با تجزیه و تحلیل حساسیت، می¬توانید مسیر با ارزش¬ترین هزینه را برای یک اصلاح کوچک پیدا کرده و برآورد کنید که اثر آن قبل از تلاش برای طراحی به روزرسانی چقدر خواهد بود.

متن فوق به زبان انگلیسی:

Sensitivity Analysis of a Communication Mast Detail

The example Stiffness Analysis of a Communication Mast’s Diagonal Mounting in the COMSOL Multiphysics Model Library shows how you can modify a 3D CAD model to improve its performance. In that case, the applied changes were based solely on the analyst’s experience with similar structures. A senior design engineer can sometimes reach acceptable performance after analyzing only a handful of designs, while an unexperienced analyst may have to spend a lot of time on failed attempts.
Usually, you can indeed improve a design by trial and error, but it is difficult to ensure that the price you pay—in this example, added weight and material costs—is as low as possible. With sensitivity analysis, you can find the most cost-efficient direction for a small modification and estimate the effect it will have before attempting an updated design.

منبع:

www.comsol.com