کامسول

جاذب متخلخل

Porous Absorber

این یک مدل از جذب آکوستیک توسط یک فوم سلول باز آکوستیک متخلخل است. در مواد متخلخل صدا در شبکه‌ای از منافذ کوچک به هم پیوسته پخش می‌شود. از آنجا که ابعاد منافذ کوچک است، به دلیل هدایت حرارتی و اصطکاک چسبندگی، تلفات رخ می‌دهد. از فوم‌های صوتی برای صدابرداری اتاق‌ها و مجاری و همچنین برای درمان مشکلات برگشت در اتاق‌ها استفاده می‌شود.

هدف از این مدل توصیف خصوصیات جذب -به طور خاص، مقاومت ویژۀ سطح و ضریب جذب- لایه‌ای از کف ملامین از نظر زاویۀ برخورد صدا و فرکانس است. در این مدل از هندسۀ دوبعدی چنین سیستمی استفاده شده است.