نرم افزار کامسول

محرک بلندگو

Loudspeaker Driver

در این مثال نحوۀ مدل‌سازی محرک بلندگو از نوع مخروط پویا، رایج برای فرکانس‌های کم و متوسط ​​ارائه شده است. تجزیه و تحلیل در حوزه فرکانس انجام شده و بنابراین رفتار خطی محرک را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل مدل شامل کل امپدانس الکتریکی و سطح فشار صدا در محور در یک ولتاژ محرک اسمی، به عنوان توابع فرکانس است. خصوصیات مکانی محرک در یک طرح هدایت به تصویر کشیده شده است.

     این مدل آموزشی با استفاده از ترکیب رابط میدان مغناطیسی و رابط چندرسانه‌ای تعامل آکوستیک-ساختار تنظیم شده است.

     اولین تجزیه و تحلیل تنها هنگامی که محرک در حالت استراحت است، تنها بخش الکترومغناطیسی مسأله را حل می‌کند. از اینجا می‌توان فاکتور نیروی محرکه و امپدانس سیم‌پیچ مسدود شدۀ صوتی را برای استفاده بیشتر استخراج و صادر کرد.

     تجزیه و تحلیل نهایی از مدل کامل است؛ از جمله تعامل‌های چندتایی مربوطه مانند تعامل ساختار صوتی و نیروی الکترومغناطیسی که بر روی سیم‌پیچ صوتی کار می‌کند.

     این مدل به ماژول آکوستیک و ماژول AC / DC احتیاج دارد.