نرم افزار کامسول

محرک بلندگو – تجزیه و تحلیل گذرا

Loudspeaker Driver — Transient Analysis

در این مدل، یک تحلیل کامل گذرا از محرک بلندگو انجام شده که امکان مدل‌سازی جلوه‌های غیرخطی را فراهم می‌آورد. این تجزیه و تحلیل، دامنۀ فرکانس خطی انجام شده در مدل آموزشی محرک بلندگو را گسترش می‌دهد.

     تجزیه و تحلیل رفتار غیر خطی آهن نرم در سیستم مغناطیسی، هندسۀ غیرخطی در سازه‌ها و اثرات غیرخطی را به دلیل تغییر توپولوژی هنگام حرکت سیم‌پیچ صوتی در داخل و خارج از شکاف مغناطیسی حساب می‌کند. در این مدل از ویژگی‌های مش متحرک دارای اصلاح خودکار برای گرفتن تغییرات توپولوژی و حرکت سیم‌پیچ صدا استفاده می‌شود.

     خروجی شامل انحراف هارمونیک کل (THD) و منحنی BL پویا است. این مدل همچنین چگونگی محاسبۀ انحراف مدولاسیون داخلی (IMD) را توصیف می‌کند.

     این مدل به ماژول آکوستیک و ماژول AC / DC احتیاج دارد.