کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

هم‌زن ایستای لمینار

Laminar Static Mixer

در هم­زن­های ایستا که به هم­زن­های بی­حرکت یا درون خط نیز گفته می­شود، مایعی از طریق لوله­ای که حاوی تیغه­های ثابت است پمپ می­شود. این روش اختلاط مخصوصاً برای مخلوط کردن جریان لمینار مناسب است؛ زیرا در این رژیم جریان فقط ضایعات فشار کمی ایجاد می­کند.

     این مثال جریان را در هم­زن استاتیک با تیغۀ پیچیده بررسی می­کند. مخلوط کردن یک گونۀ حل شده در آب در دمای اتاق مدل­سازی شده است. هندسه از یک لوله با سه تیغۀ پیچیدۀ چرخش متناوب تشکیل شده است. جریان لمینار و انتقال رابط­های گونه­های رقیق شده با نوع مطالعه­ای ثابت استفاده می­شود.