لنزهای گاؤسی دوگانه

Double Gauss Lens

این آموزش نحوۀ تنظیم لنز گاؤسی دوگانه را با استفاده از رابط Geometrical Optics نشان می‌دهد. این آموزش نحوۀ تنظیم سیستم‌های لنز چندجزئی با استفاده از کتابخانۀ بخش ساختاری را برای ماژول Ray Optics نشان می‌دهد. نتایج نمودارهای پرتوی و نقطه‌ای را برای یک ردیاب بر پایه شبکه در یک طول موج و زاویۀ میدان یکتا نشان می‌دهد.