کربناته کردن در آب

Carbonation in Water

این مثال نحوه مدل‌سازی کربناته را نشان می‌دهد که نوعی از پاشیدگی است. پاشیدگی یک فرایند انتقال جرم بین گاز و مایع بوده که در صنعت رایج است (مانند کربناته کردن نوشیدنی و کاربردهای فوتوبیوراکتور) و در خانه (هوادهی آکواریوم).

در مدل کربناته کردن، معادلات جریان حباب همراه با انحلال دی‌اکسید کربن و حمل و نقل دی‌اکسید کربن حل شده در آب و اسید کربن حاصل را حل می‌کنیم.

 در این پست وبلاگ بیشتر بیاموزید: چگونه می توان پاشیدگی را در کامسول مالتی‌فیزیک مدل‌سازی نمود