شین اصلی، تجزیه و تحلیل AC

Busbar, AC Analysis

این پیکره‌بندی شین اصلی با تجزیه و تحلیل AC است. پیکره‌بندی شبیه به آموزش مقدماتی در کتاب مقدمه‌ای برای کامسول مالتی‌فیزیک است. با این حال، دو رسانا اضافه شده است تا یک مورد واقع‌بینانه‌تر از میدان‌های مغناطیسی اطراف شین اصلی را نشان دهد. نتایج شامل نیروهای لورنتس، جریان‌های القایی، شار مغناطیسی و دما است.