کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

طراحی حسگر زیستی

Biosensor Design

واکنش سطحی با مراحل جذب-واکنش-دفع، از جمله در فتوکاتالیز و حسگرهای زیستی مشترک است. یک سلول جریان در یک بیوسنسور حاوی مجموعه­ای از میکروپیلارها برای جذب آنتی­ژن­های نمونه در محلول­های آبی است. یک سیگنال متناسب با سطح پوشش را می­توان در یک سنسور، به عنوان مثال از طریق شیمیایی تشخیص داد.

     این برنامه نسخۀ نمایشی یک سلول جریان با سطوح فعال است. این برنامه به کاربر اجازه می­دهد پارامترهای طراحی سنسور مانند قطر ستون، فاصلۀ شبکه و سرعت ورودی را تغییر داده و ببیند چگونه بر نتایج تشخیص اثر می­گذارد.