جعبه دنده مغناطیسی محوری به صورت سه‌بعدی

Axial Field Magnetic Gear in 3D

در این مدل، یک دندۀ مغناطیسی میدان محوری با نسبت دنده 5: 2 مدل‌سازی شده است. هر دو گردونه با سرعت بالا و سرعت پایین از آهنربای دائمی و آهن پشتی تشکیل شده است.
گردونۀ با سرعت پایین از پنج جفت قطبی تشکیل شده است، در حالی که گردونۀ با سرعت بالا از دو جفت قطبی و فولاد ثابت از هفت جفت قطبی تشکیل شده است.
رابط چرخش ماشین آلات مغناطیسی برای ارزیابی نسبت گشتاور دستگاه استفاده می‌شود. با توجه به پیکربندی محور شار، مدل کامل سه‌بعدی برای بررسی عملکرد دستگاه مورد نیاز است.