آکوستیک یک اتاق نشیمن

Acoustics of a Living Room

با قرار گرفتن دقیق بلندگوها در اتاق خود ، از لرزش ویندوز جلوگیری کنید و تجربه صدا را بهبود بخشید. در این آموزش پاسخ فرکانس کم یک اتاق نشیمن به واحدهای وووفر دو بلندگو مورد بررسی قرار گرفته و مشکل ارتعاشات ناخواسته را رفع میکند . هندسه اتاق و مبلمان از Revit® از طریق رابط LiveLink ch همگام شده است.