کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

یک مدل سه‌بعدی از فیلتر ذرات دیزل

A 3D Model of a Diesel Particulate Filter

عوامل مختلفی بر کارایی و دوام فیلتر ذرات دیزل تأثیر می گذارد. موضوعات مهم شامل حذف ذرات دوده از غشاهای فیلتر و تأثیر تنش حرارتی بر روی ساختار سرامیک، استرس ناشی از چرخه عملیاتی مکرر است. مدل­سازی ریاضی ،ابزاری قدرتمند برای بررسی چنین پارامترهای مهمی را در طیف گسترده­ای از شرایط عملیاتی فراهم می­کند.

     این مثال به طور میانگین میدان جریان، غلظت و توزیع دما را در یک مدل از DPF مطالعه می­کند. دیوارها متخلخل هستند و به این وسیله گاز می­تواند از درون آنها عبور کرده و در عین حال ذرات را از جریان جدا نماید.

     این مدل، تنظیم جریان را همراه با تعادل جرم و گرما توضیح داده و پدیدۀ حمل و نقل / واکنش را نشان می­دهد که در آن غشاء با استفاده از خواص حمل و نقل مؤثر توصیف شده است.