کامسول

فرسودگی حرارتی مقاومت پایه سطحی – Thermal Fatigue of a Surface Mount Resistor

یک مقاومت پایۀ سطحی در معرض چرخۀ حرارتی قرار می‌گیرد. تفاوت در گسترش حرارتی مواد مختلف باعث ایجاد تنش در ساختار می‌شود. لحیم‌کاری که مقاومت را با برد مدار چاپی متصل می‌کند، ضعیف‌ترین اتصال در مونتاژ است.

کامسول

فرسودگی تماس ایستاده – Standing Contact Fatigue

آزمایش فرسودگی ایستاده روشی است که برای آزمایش رشد ترک در مرتبۀ زیرسطحی استفاده می‌شود. در چنین آزمایشی، یک جسم کروی بر روی مواد آزمایش‌شده فشرده شده و بین یک بار فشاری بالا و پایین می‌چرخد. هیچ حرکت انتقالی بین این دو رخ نمی‌دهد.

کامسول

فرسودگی تماس هموار در موج‌بر خطی – Rolling Contact Fatigue in a Linear Guide

هنگامی که یک موج‌بر خطی بالاتر از حد مشخصات تولیدکننده بارگیری می‌شود، یکی از نگرانی‌ها این است که آیا بارهای تماسی باعث ایجاد تقسیم فرسودگی می‌شوند. در این تجزیه و تحلیل سیستم، کل راهنما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بار تماسی که بیشترین آسیب را دارد، در یک راه‌آهن ریلی رخ داده است. از آنجا که پوسته پوسته شدن توسط یک شکاف فرسودگی در مرتبۀ زیرسطحی آغاز شده است، ارزیابی فرسودگی بر اساس مدل دانگ وان انجام می‌شود.

نرم افزار کامسول

تقریب شکاف در تجزیه و تحلیل فرسودگی کم-چرخه استوانه‌ای با یک سوراخ – Notch Approximation to Low-Cycle Fatigue Analysis of Cylinder with a Hole

یک مؤلفۀ حمل بار از یک سازه در معرض بارگذاری چرخه‌ای چندمحوری قرار دارد که در طی آن بازده موضعی مواد رخ می‌دهد. در این مدل شما یک تجزیه و تحلیل فرسودگی کم-چرخه از بخش را بر اساس مدل Smith-Watson-Topper (SWT) انجام می‌دهید.

نرم افزار کامسول

خستگی بالا در چرخه موتور پیستون گیربکس – High-Cycle Fatigue of a Reciprocating Piston Engine

در موتور پیستونی متقابل، میله‌های اتصال حرکت چرخشی را به حرکت برگشتی منتقل می‌کنند. میله‌های اتصال دائماً تحت فشارهای زیادی قرار دارند و بار با سرعت موتور افزایش می‌یابد. خرابی یک قسمت در موتور معمولاً منجر به تعویض کل موتور می‌شود. بنابراین طراحی کلیه قطعات موتور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده تا هیچ یک از آن‌ها در طول عمر عملیاتی موتور قابل شکست نباشند. میله‌های اتصال به عنوان قسمت‌های مهم شناخته شده و از دیدگاه فرسودگی تحلیل می‌شوند. طول عمر فرسودگی با استفاده از معیارهای فرسودگی چرخه بالایBasquin  پیش‌بینی می‌شود.

نرم افزار کامسول

آنالیز فرسودگی چرخه بالا از یک نمونه آزمایش استوانه‌ای – High-Cycle Fatigue Analysis of a Cylindrical Test Specimen

یک مدل معیار برای ماژول فرسودگی. آزمایش استوانه‌ای در معرض بارگذاری غیر متناسب است. سه مدل مبتنی بر استرس: Findley، Matake، Normal stress با مقادیر تحلیلی و با یکدیگر مقایسه می‌شوند. رفتار غیر یکنواخت مدل Matake ضبط شده و مورد بحث قرار گرفته است.

نرم افزار کامسول

دوره فرسودگی قاب – Frame Fatigue Life

تجزیه و تحلیل فرسودگی با شبیه‌سازی، به جای انجام آزمایش‌های فرسودگی، راهی بسیار سریع‌تر برای تعیین این موضوع است که آیا یک قاب خاص پس از بارگیری و تخلیۀ مکرر، شکسته می‌شود یا خیر. این برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا عمر فرسودگی یک قاب را با یک بریدگی ارزیابی کنید. این برنامه برای درک مفهوم فرسودگی و نحوۀ ساخت یک برنامۀ معادل برای طرح‌های خود مفید است.

نرم افزار کامسول

پاسخ فرسودگی یک بار نامتناسب تصادفی – Fatigue Response of a Random Nonproportional Load

یک قاب با قطع مرکزی در معرض یک بار تصادفی متشکل از 1000 بار بار قرار می گیرد. بار خارجی که با استفاده از سه فشار سنج ثبت شده است ، با استفاده از ابر بار سه واحد بار شبیه سازی می شود. تنش در اطراف قطع با الگوریتم شمارش چرخه Rainflow بدست می آید. با استفاده از قانون آسیب خطی Palmgren-Miner تخمین زده می شود.

نرم افزار کامسول

خرابی فرسودگی یک قاب عینک – Fatigue Failure of an Eyeglass Frame

در جستجوی کاهش وزن ، سطح مقطع یک قاب عینک به طور مداوم کاهش می یابد. بخش نازک بر روی بینی ، کل بار را بین دو نیمه منتقل می کند. این مثال عمر خستگی را با استفاده از مدل ترکیبی Basquin و Coffin-Manson پیش بینی می کند که عینک ها در معرض خم شدن قرار بگیرند.

نرم افزار کامسول

تحلیل فرسودگی لبه یک چرخ – Fatigue Analysis of a Wheel Rim

تجزیه و تحلیل فرسودگی در لبه چرخ انجام می‌شود. معیار فرسودگی Findley مورد بررسی قرار می‌گیرد. از روش submodeling استفاده شده است که یک مطالعه دقیق در مورد قسمت مهم میله انجام داده است. در ابتدا مطالعه‌ای از مدل کامل انجام می‌شود. قسمت بحرانی شناسایی شده و یک زیرمجموعه مجدداً تجزیه و تحلیل می‌شود. بار جاده، که به دور چرخ می چرخد، از تجزیه و تحلیل مدل کامل به روی تجزیه و تحلیل زیرمدل نگاشته می‌شود.

نرم افزار کامسول

تجزیه و تحلیل فرسودگی یک محور باردارشده نامتناسب با مغزی – Fatigue Analysis of a Nonproportionally Loaded Shaft with a Fillet

این مثال چگونگی انجام یک تحلیل خستگی چرخه بالا (HCF) با سابقه بار غیر متناسب ناشی از یک نیروی عرضی و گشتاور را که در ترکیبات مختلفی اعمال می شود ، نشان می دهد. سه مدل خستگی مختلف (Findley ، Matake و Dang Van) با یکدیگر مقایسه می شوند.

نرم افزار کامسول

پیش‌بینی فرسودگی حرارتی مبتنی بر انرژی در یک آرایه شبکه توپی – Energy-Based Thermal Fatigue Prediction in a Ball Grid Array

در سیستم خنک‌کننده، یک جزء میکروالکترونیکی به عنوان حلقۀ مهم شناخته شده است. از آنجا که برق به طور مکرر روشن و خاموش می‌شود، این جزء در معرض چرخۀ حرارتی قرار می‌گیرد. در نتیجه، یک شکاف از طریق اتصالات لحیم‌کاری رشد کرده و تراشه را از صفحۀ مدار چاپی جدا می‌کند تا مؤلفۀ عملکرد عملیاتی خود را از دست دهد. طول عمر اتصالات لحیم‌کاری در دو مجموعۀ شبکۀ توپی بر اساس مدل مبتنی بر انرژی دارووا پیش بینی شده است. مدل فرسودگی آسیب‌های مبتنی بر چگالی اتلاف انرژی متوسط ​​را در یک لایۀ نازک که در آن یک ترک رشد می‌کند، ارزیابی می‌کند.

نرم افزار کامسول

تجزیه و تحلیل فرسودگی کم-چرخه الاستوپلاستیک استوانه‌ای با یک سوراخ – Elastoplastic Low-Cycle Fatigue Analysis of Cylinder with a Hole

یک مؤلفۀ حمل بار از یک سازه در معرض بارگذاری چرخه‌ای چندمحوری قرار دارد که در طی آن بازده موضعی مواد رخ می‌دهد. در این مدل شما یک تجزیه و تحلیل فرسودگی کم-چرخه از بخش را بر اساس مدل Smith-Watson-Topper (SWT)  انجام می‌دهید.

نرم افزار کامسول comsol

شمارش چرخه در تحلیل فرسودگی – معیار Cycle Counting in Fatigue Analysis — Benchmark

یک مدل معیار از الگوریتم شمارش Rainflow با استفاده از یک نمونه آزمایش کششی مسطح، نتایج را بین ماژول فرسودگی ASTM و COMSOL مقایسه می‌کند. پس از مدل Palmgren-Miner افزونه‌ای برای محاسبۀ آسیب تجمعی ساخته شده است و نتایج با عبارات تحلیلی مقایسه می‌شوند.

نرم افزار کامسول comsol

براکت – ارزیابی فرسودگی – Bracket — Fatigue Evaluation

منحنی S-N که به آن منحنی Wöhler نیز گفته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای ارزیابی فرسودگی است. این منحنی دامنۀ تنش را با محدودیت عمر فرسودگی مرتبط کرده و می‌تواند به طور مستقیم از مجموعه آزمایش فرسودگی استاندارد به دست آید. بسیاری اوقات برنامه‌های ما تحت شرایط متفاوت با شرایط آزمایشی تست‌های فرسودگی قرار می‌گیرند. سپس داده‌های فرسودگی باید به طور مناسب اصلاح شوند تا شرایط عملیاتی واقعی در نظر گرفته شود.

کامسول

تست مدت شتاب‌دار – Accelerated Life Testing

آزمایش فرسودگی مواد غیرخطی با مکانیسم خزش یک فرآیند وقت‌گیر است. در تست مدت شتاب‌دار، زمان آزمایش با قراردادن مواد در شرایط آزمایش بیش از حد عملی کاهش می‌یابد. در این مدل چرخۀ بار حرارتی خورنده شبیه‌سازی شده و تأثیر آن بر عمر فرسودگی مفصل لحیم‌کاری بررسی می‌شود.