کامسول comsol سیالات حرارت

ماژول سیالات و انتقال حرارت (کتاب pdf)