5/5 - (2 امتیاز)
کامسول comsol سیالات حرارت

ماژول سیالات و انتقال حرارت (کتاب pdf)