نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی توپولوژی یک مدار مغناطیسی

Topology Optimization of a Magnetic Circuit

در این مدل نمونه‌ای از بهینه‌سازی توپولوژی مدار مغناطیسی گردانندۀ بلندگو ارائه شده است. با استفاده از بهینه‌سازی توپولوژی، ما می‌توانیم شکل یک یوغ آهنی غیرخطی را پیدا کرده تا عملکرد آن به حداکثر رسیده و در عین حال وزنه را به حداقل برساند به طوری که از طرح اصلی کوچکتر باشد.