نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تشدیدگر مرکب BAW لایه نازک

Thin-Film BAW Composite Resonator

تشدیدگرهای موج صوتی حجیم (BAW) به عنوان فیلترهای باند باریک در برنامه‌های فرکانس رادیویی قابل استفاده هستند. مهمترین مزیت در مقایسه با تشدیدگرهای الکترومغناطیسی سرامیکی سنتی این است که تشدیدگرهای BAW به لطف طول موج صوتی بسیار کوچکتر از طول موج الکترومغناطیسی، می‌توانند بسیار کوچکتر شوند.

     علاوه بر حالت آکوستیک حجیم مورد نظر، ساختار تشدیدگر ممکن است دارای حالت‌های نادرست بسیاری با فواصل بسیار باریک باشد. هدف از طراحی معمولاً به حداکثر رساندن کیفیت مؤلفۀ اصلی و کاهش اثر حالت‌های نادرست است.

     این مثال نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید با استفاده از خاصیت فشاری و آنالیز پاسخ فرکانس، از تشدیدگرهای لایه نازک BAW در دوبعد استفاده کنید.