کامسول فارسی

تجزیه و تحلیل تنش اتصالات لوله از یک پرونده CAD

Stress Analysis of a Pipe Fitting from a CAD File

این مدل آموزش راه اندازی یک تجزیه و تحلیل تنش متقارن محوری دوبعدی، از طریق تماس، از اتصالات لوله سه‌بعدی را نشان می‌دهد.

     مثال شامل همگام‌سازی هندسۀ SOLIDWORKS® سه‌بعدی و انتخاب‌ها، که صورت‌های موجود در تماس را با هندسۀ دوبعدی کامسول مالتی‌فیزیک مشخص می‌کند. یک صفحۀ برشی برای ایجاد هندسۀ دوبعدی از جسم سه‌بعدی SOLIDWORKS® در کامسول مالتی‌فیزیک تعریف شده است ، اما هیچ یک از انتخاب‌ها پس از هماهنگی نباید در محیط کامسول مالتی‌فیزیک تعریف مجدد شود. این بدان معناست که شما می‌توانید مطالعات پارامتری را انجام داده یا طراحی CAD سه‌بعدی را از آنالیز دوبعدی خود بهینه کنید.

     اطلاعات بیشتر در مورد این مدل آموزشی را در یک پست وبلاگ مرتبط مشاهده کنید: “مطالعه تنش در طرح‌های اتصالات لوله از مجموعۀ CAD”

     SOLIDWORKS یک علامت تجاری ثبت شده از Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp است.