مثال آماد کامسول فارسی رایگان

اتصال Schottky

Schottky Contact

این معیار رفتار یک دیود سد ایده‌آل Schottky ساخته شده از یک اتصال تنگستن که روی یک قرص سیلیکونی قرار گرفته است را شبیه‌سازی می‌کند. منحنی J-V (چگالی جریان در مقابل ولتاژ اعمال شده) حاصل از مدل یک‌طرفۀ رو به جلو با اندازه‌گیری‌های تجربی موجود در مقالات مقایسه می‌شود.