کامسول

پمپ پریستالتیک(کرم‌وار)

Peristaltic Pump

در یک پمپ پریستالتیک، غلطک‌های چرخان یک لولۀ انعطاف‌پذیر را فشار می‌دهند. با حرکت غلطک‌ها در طول لوله، مایع موجود در لوله حرکت را دنبال می‌کند. مهمترین مزیت پمپ پریستالتیک این است که هیچ مهر و موم و دریچه‌ای یا سایر قسمت‌های داخلی هرگز مایع را لمس نمی‌کنند. پمپ‌های پریستالتیک به دلیل تمیز بودن، کاربردهای بسیاری در صنایع دارویی، شیمیایی، زیست پزشکی و مواد غذایی پیدا کرده‌اند.

     این مدل کامسول مالتی‌فیزیک از یک پمپ پریستالتیک مرکب از مکانیک ساختاری (برای مدل‌سازی فشار لوله) و دینامیک سیال (برای محاسبه حرکت سیال) است. یعنی این نمونه‌ای از تعامل بین ساختار سیال (FSI) است.

     این مدل همچنین برخی از ویژگی‌های تحلیل را نشان می‌دهد. متغیرهای اتصال یکپارچه‌سازی برای محاسبات جریان و برای ارزیابی حجم داخلی لوله تعریف می‌شوند. یک معادلۀ دیفرانسیل معمولی نیز برای محاسبۀ جریان انباشته استفاده می‌شود.