نرم افزار کامسول

گیرنده توده‌ای با اتصال کامل ویبروآکوستیک

Lumped Receiver with Full Vibroacoustic Coupling

هنگامی که شبیه‌سازی‌ها در توسعۀ دستگاه‌های تلفن همراه، لوازم الکترونیکی مصرفی، سمعک یا هدست نقش دارند، لازم است در نظر بگیرید که چگونه مبدل‌ها با سایر سیستم ارتباط برقرار می‌کنند. در اینجا، ما تجزیه و تحلیل تعامل بین نصب عایق لرزشی و یک مبدل سمعک مینیاتوری (یک گیرنده آرماتور متعادل Knowles® TEC-30033)را با استفاده از نمایندگی توده‌ای مبدل نشان می‌دهیم. مدل توده‌ای به عنوان یک مدار الکتروآکوستیک معادل ساده شده است. لرزش و ویژگی‌های صوتی مدل توده‌ای سپس به یک مدل چندفیزیکی از سیستم جداسازی لرزشی متصل شده تا به یک تجزیه و تحلیل کامل سیستم برسند.

     سیستم مدل‌سازی شده یک دستگاه آزمایش معمولی را تشکیل داده که از یک لولۀ سیلیکونی تشکیل شده که به یک کوپلر 2 سی‌سی متصل است؛ یک حفرۀ مشترک که از آن به عنوان یک بار صوتی استفاده می‌شود.

     نیروهای مکانیکی موجود در شبکه توده‌ای به عنوان بارهای بدنۀ سفت و سخت در گیرنده مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرند. فشار صوتی خروجی و حرکت بدنۀ سفت و سخت در گیرنده به یک المان محدود (FE) اتصالات لولۀ سیلیکونی و جفت‌کنندۀ آکوستیک وصل می‌شوند.

     پاسخ صوتی شبیه‌سازی شده در جفت‌کنندۀ اندازه‌گیری شده و ویژگی‌های لرزشی به دست آمده در مدل با اندازه‌گیری‌ها مقایسه می‌شود. پاسخ صوتی از میکروفون جفت‌کننده و خصوصیات لرزش از اندازه‌گیری لرزش‌سنج لیزری به دست می‌آید.

     این مدل به ماژول آکوستیک، ماژول مکانیک ساختاری و ماژول AC / DC نیاز دارد.

     Knowles یک علامت تجاری ثبت شده از Knowles Electronics, LLC است.