نرم افزار کامسول

تورم یک بادکنک لاستیکی کروی

Inflation of a Spherical Rubber Balloon

این مدل با هدف بررسی تورم یک بادکنک لاستیکی با مدل‌های مختلف مواد فوق‌کشسان و مقایسه نتایج با عبارات تحلیلی انجام می‌شود.

     تورم تحت کنترل می‌تواند برای کاربردهای بالینی، تحقیقات قلبی عروقی و صنعت دستگاه‌های پزشکی مفید باشد؛ بنابراین اهمیت درک رفتارهای فوق‌کشسان در طی تورم‌های بالون به دست می‌آید. مثال از کتاب “مکانیک جامد غیرخطی” ، نوشته شده توسط G. Holzapfel گرفته شده است.