کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

طراحی هالوژن‌زدایی هیدروکربن در یک میکروراکتور پیچاپیچ

Hydrocarbon Dehalogenation in a Tortuous Microreactor

حذف گروه­های هالوژن از هیدروکربن­ها یک مرحلۀ واکنش مهم در چندین فرآیند شیمیایی است. یکی از کاربردها، تصفیۀ آب است. مثال­های دیگر شامل سنتز آلی است، جایی که حذف گروه­های هالوژن به عنوان نقطۀ شروع واکنش­های جفت کربن-کربن است. به طور معمول، برش پیوند کربن-هالوژن توسط کاتالیزورهای فلزی گرانبها بر اساس پلاتین یا پالادیوم فعال می­شود.

     این مدل هالوژن­زدای هیدروکربن را به عنوان پدیده­ای در یک میکروراکتور نشان می­دهد. واکنش­دهنده­ها از قسمت عمدۀ سیال به سطوح کاتالیزوری در دیواره­های راکتور منتقل می­شوند؛ یعنی جایی که واکنش می­دهند. ابتدا یک مدل مستقل از فضا تنظیم کرده و سپس با استفاده از رابط مهندسی واکنش، دو واکنش رقیب را تجزیه و تحلیل می­کنید. آنگاه شما سینتیک واکنش را صادر کرده و یک مدل وابسته به فضا از میکروراکتور را تنظیم و حل می­نمایید.