نرم افزار comsol

میکروهم‌زن الکترواستاتیک

Electroosmotic Micromixer

ریزگردها برای کاربردهای بیوشیمیایی اغلب نیاز به ترکیب سریع جریان‌های مختلف مایعات دارند. در میکروسکوپ، جریان معمولاً جریان چند لایه مرتب شده بوده و عدم تلاطم، انتشار را مکانیسم اصلی مخلوط‌کردن می‌کند.

در حالی که اختلاط انتشار مولکول‌های کوچک (و به همین دلیل از گونه‌های سریع انتشار) می‌تواند در عرض چند ثانیه از فاصلۀ ده‌ها میکرومتر اتفاق بیفتد، مخلوط‌کردن مولکول‌های بزرگتر مانند پپتیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک با وزن مولکولی بالا می‌تواند به زمان تعادل نیاز داشته باشد. دقایقی تا ساعت‌ها از فواصل قابل مقایسه. چنین تأخیرهایی برای بسیاری از تجزیه و تحلیل‌های شیمیایی عملاً طولانی است. این مشکلات منجر به جستجوی جدی در مورد هم‌زن‌های کارآمدتر برای سیستم‌های میکروسیالی شده است.

در این مدل از الکترووسموز برای مخلوط‌کردن مایعات استفاده می‌شود. این سیستم یک میدان الکتریکی وابسته به زمان را اعمال کرده و الکترواسموز حاصل از آن خطوط موازی را در جریان چند لایه بسیار منظم، مرتب می‌کند.