نرم افزار کامسول comsol

شکل‌گیری سرپیچ

Die Forming

قالب‌گیری سرپیچ یک فرایند صنعتی شکل‌گیری فلز ورقه‌ای گسترده است. قطعۀ کار، معمولاً یک ورقۀ فلزی است که دائما در اطراف قالب از طریق تغییر شکل پلاستیک با تشکیل و ایجاد فرایندها تغییر شکل می‌یابد.

     به منظور جلوگیری از ترک، پارگی، چروک، ضعف بیش از حد و کشش، می‌توان شبیه‌سازی‌ها را انجام داد. آن‌ها همچنین برای برآورد و غلبه بر پدیدۀ برگشت فنری، مفید هستند: به محض انجام فرآیند تشکیل و حذف ابزارهای تشکیل، قطعۀ کار سعی می‌کند تا بخشی از شکل اولیۀ خود را از طریق آرامش تنش‌های الاستیک بازیابی کند.

     برگشت فنری می‌تواند باعث ایجاد فضای خالی برای حالت غیر انتظاری پیچشی شود. برای کنار آمدن با این اثر، می‌توان برگه را تا زد. قالب، پانچ و نگهدارنده باید خالی ساخته شود تا این اثر را وارد کند. در این مدل، یک ورق فلزی مسطح با یک پانچ به شکل مشابه بر روی قالب خمیده فشار می‌یابد. هر دو پدیدۀ شکل‌گیری و برگشت فنری شکل می‌گیرند.

     از دیدگاه شبیه‌سازی، مسأله به دلیل تماس، انعطاف‌پذیری زیاد و غیرخطی بودن هندسی، به شدت غیرخطی است.