نرم افزار کامسول comsol

آنالیز قاب دوچرخه

Bike Frame Analyzer

اعتبار یک قاب دوچرخه را می‌توان با تجزیه و تحلیل تنش ساختاری در معرض بارهای مختلف تخمین زد. این برنامه از LiveLink ™ برای  SOLIDWORKS®استفاده کرده تا ضمن محاسبۀ تحلیل تنش، هندسه را به صورت تعاملی به روز کند. با استفاده از این برنامه می‌توانید تنظیمات مختلف یک قاب دوچرخه را برای موارد مختلف ابعاد، مواد و بارها به راحتی آزمایش کنید. برنامه توزیع تنش و تغییر شکل قاب را بر اساس ابعاد ساختاری، مواد و بارها / محدودیت‌های قاب دوچرخه محاسبه می‌کند.

     برای پیگیری آسان طراحی CAD بررسی شده به هنگامی که هندسه در برنامه از یک سندSOLIDWORKS®  به روز می‌شود، برنامه اطلاعات فایل CAD مانند تاریخ و زمان آخرین به‌روزرسانی و همچنین نام سند، پیکره‌بندی آن را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید ابعاد هندسۀ قاب مانند زاویۀ سر، زاویۀ صندلی، طول بالای لوله، افت پایین پایه، پایۀ زنجیر، چرخ دستی و پشته را دستکاری کنید. همچنین می‌توانید خصوصیات مواد را از جنس آلومینیوم، فولاد، تیتانیوم یا چیزی که مشخص کرده‌اید تعریف کنید. موارد بار و محدودیت‌ها را نیز می‌توان مشخص نمود.

     برنامه به شما این امکان را می‌دهد تا حداکثر ضریب استرس مجاز را تعیین کنید که در آن یک مقدار کنترل برای استرس مؤثر برای یک مورد بار مشخص محاسبه می‌شود.

     توجه: به منظور اجرای این برنامه ، شما به LiveLink ™ برای SOLIDWORKS® و ماژول مکانیک ساختاری احتیاج دارید.