5/5 - (1 امتیاز)
نرم افزار کامسول فارسی رایگان

گرمایش برقی در یک بوسبار – Electrical Heating in a Busbar

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل آموزشی اثر گرمایش ژول در یک بوسبار، چگونگی تنظیم مونتاژ بین اتوکد و کامسول، نحوۀ تغییر هندسه از کامسول، و نحوۀ اجرای یک جابجایی پارامتری هندسی را نشان می‌دهد.

خرید بسته آموزش کامسول