مشاوره در پروژه شبیه سازی هیت پایپ اداره گاز استان فارس

متاسفانه به دلیل زمان زیاد ران نتایج شبیه سازی رو نیاوردم.

  • آموزش کامسول comsol
  • آموزش کامسول comsol