تحلیل آکوستیک (صوتی) لوله اگزوز خودروی 125KA ایران خودرو جهت کاهش صدای تولیدی

خودرویی که قرار است چند سال آینده به بازار بیاید.

توجه : شیوه کار به صورت پروژه قرارداد آموزش نیروهای ایران خودرو جهت انجام این تحلیل