آموزش نیروهای ایران خودرو جهت تحلیل آکوستیک (صوتی) رزوناتور هواکش موتور خودروی 125KA ایران خودرو جهت کاهش صدای تولیدی

خودرویی که قرار است چند سال آینده به بازار بیاید.