نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

شبیه‌سازی بلندگوی مرتعش صدا: چندفیزیک با BEM-FEM

Vibroacoustic Loudspeaker Simulation: Multiphysics with BEM-FEM

این مدل تجزیه و تحلیل کامل لرزش صدای یک بلندگو از جمله محرک، کابینت و پایه را نشان می‌دهد. این امکان را به شما می‌دهد تا یک ولتاژ محرک اسمی را اعمال کرده و میزان فشار صوتی حاصل از آن را در کابینت و در فضای بیرون و همچنین تغییر شکل کابینت و محرک را برای یک فرکانس معین استخراج کنید. پایۀ بلندگو در فاصلۀ کمی از دیوار، که در پشت آن قرار دارد، در کف سخت قرار گرفته است.

این مثال از یک روش ترکیبی BEM-FEM استفاده کرده و رابط‌های فیزیکیSolid Mechanics ، Shell، Acoustics Pressure، Frequency Domain و Acoustics Pressure، Boundary Elements را جفت می‌کند.

این مدل از شش زوج چندفیزیکی استفاده می‌کند:

  • Acoustics BEM to Solid and Shell (2)
  • Acoustics FEM to Solid and Shell (2)
  • Shell to Solid (1)
  • Acoustic BEM to Acoustics FEM (1)

این مدل برای یک فرکانس واحد 3000 هرتزی حل شده است. فرکانس به عنوان پارامتر تعریف شده که به راحتی تغییر می‌کند.

خواص الکترومغناطیسی محرک از مدل محرک بلندگو(که به ماژول آکوستیک و ماژول AC / DC نیاز دارد) تهیه می‌شود.

بلندگوی مرتعش صدا نیاز به ماژول آکوستیک و ماژول مکانیک ساختاری دارد.

جزئیات بیشتری را در این پست وبلاگ مرتبط مشاهده کنید: “نحوۀ استفاده از روش المان مرزی در مدل‌سازی آکوستیک”