نرم افزار کامسول مولتی فیزیک comsol

میراگر ساختاری ویسکوالاستیک – تجزیه و تحلیل گذرا

Viscoelastic Structural Damper — Transient Analysis

عناصر میرایی شامل لایه‌هایی از مواد ویسکوالاستیک، اغلب برای کاهش لرزش‌های لرزه‌ای و ناشی از باد در ساختمان‌ها و سایر سازه‌های بلند استفاده می‌شود. ویژگی مشترک این است که فرکانس لرزش‌های اجباری کم است.

این برنامه به بررسی اجباری یک میراگر ویسکوالاستیک معمولی می‌پردازد. تجزیه و تحلیل شامل دو مورد است: تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس و تجزیه و تحلیل وابسته به زمان.