خشک کنندۀ خلاء

Vacuum Drying

خشک کنندۀ خلاء یک فرآیند شیمیایی است که اغلب در صنایع دارویی و مواد غذایی برای حذف آب یا یک حلال آلی از یک پودر مرطوب استفاده می شود. هنگام طراحی یک سیستم خشك¬كردن خلاء، مهندسین در حالی كه كیفیت محصول را حفظ می كنند، هدف حداقل زمان خشك كردن را نیز حفظ می¬كنند. این مدل، خشک¬کنندۀ خلاء را در یک فیلتر خشک¬کن Nutsche مورد بررسی قرار می¬دهد که شامل یک غلطک استوانه-ای پر از قرص مرطوب است. بالای قرص در معرض یک فضای کم¬فشار قرار گرفته و دیوارهای جانبی در معرض جریان گرما قرار می¬گیرند. باعملکرد در یک فشار بسیار کم و یک درجه حرارت بالا، نرخ تبخیر از مایع افزایش یافته و بنابراین سرعت خشک شدن پودر را تسریع می¬کند. با مدل¬سازی انتقال حرارت و تبخیر حلال در پودر، می¬توان پروفیل¬های دما و فاز مایع را بررسی کرد. این مثال بر اساس مقاله منتشر شده توسط Murru و همکارانش است. برای پودر خشک شده با پروپانول n در شرایط استاتیک.