کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

تجزیۀ حرارتی

Thermal Decomposition

در این آموزش، معادلات انتقال گرما و جرم به منظور مدل‌‌سازی واکنش‌‌های گرمازدگی در یک راکتور صفحه موازی با جریان لمینت همراه شده‌‌اند. این مثال چگونگی استفاده از تنظیم سیستماتیک و حل مدل‌‌های پیشرفته با استفاده از رابط‌‌های از پیش تعریف شدۀ فیزیکی را به خوبی نشان می‌‌دهد.