کامسول فارسی

آکوستیک داخلی خودروسوارى

Sedan Interior Acoustics

این یک مدل از آکوستیک‌های موجود در داخل یک سدان است، یعنی داخل یک ماشین خانوادگی معمولی با سقف سخت فلزی. این مدل منابعی را در مکان‌های بلندگو و همچنین شرایط مقاومت ظاهری را برای مدل‌سازی سطوح جذب نرم برای صندلی‌ها، فرش و روکش سقف تنظیم می‌کند.

     این مدل باعث ایجاد منحنی‌های فشار، سطح فشار صوت و شدت آن در داخل خودرو می‌شود. این‌ها ابزارهای مهمی برای تجسم میدان آکوستیک در فضاهای بسته و شناسایی تشدید مشکل‌ساز و حالت‌های ایستاده هستند. پاسخ فرکانس در نقاط معین داخل کابین نیز مشخص می‌شود.