5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

اثر ضخامت مقره

Isolator Thickness Effect

استفاده از جداکنندۀ آلومینیوم (Al) یک استراتژی کاهش متداول برای خوردگی گالوانیک بین آلیاژ منیزیم (Mg) و فولاد خفیف (MS) است. مدل حاضر با استفاده از یک مطالعۀ پارامتری، اثر ضخامت آلومیناتور آلومینیوم بر شدت خوردگی گالوانیک را نشان می‌‌دهد. سینتیک الکترود در اینجا با استفاده از داده‌‌‌‌های قطبی‌‌سازی تجربی موجود در نوشته‌‌جات پیاده‌‌سازی می‌‌شود.

‘ icon_select=’yes’ icon=’ue823′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]

خرید بسته آموزش کامسول