5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی گالوانیک با تغییر شکل الکترود

Galvanic Corrosion with Electrode Deformation

این مدل دوبعدی نحوۀ مدل‌‌سازی یک زوج گالوانیک را نشان می‌‌دهد که در آن خوردگی آند باعث تغییر شکل هندسه می‌‌شود. دادۀ پارامتر مورد استفاده برای آلیاژ منیزیم (AE44) است – یک جفت فولادی ملایم در محلول شورآب (آب نمک).

خرید بسته آموزش کامسول