5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی گالوانیک آلیاژ منیزیم در تماس با فولاد

Galvanic Corrosion of a Magnesium Alloy in Contact with Steel

آلیاژهای منیزیم به عنوان مواد سبک در زمینه‌‌های مختلف مهندسی جایگزین‌‌های جذابی هستند. با این حال منیزیم نسبتاً غیر اصیل بوده و ممکن است در هنگام استفاده با سایر فلزات، به عنوان مثال هنگام نصب یک جزء آلیاژ منیزیم با استفاده از اتصال دهنده‌‌های فولادی، دچار خوردگی گالوانیزه شود.

     این مثال مدل، یک زوج خوردگی گالوانیک متشکل از یک آلیاژ منیزیم (AZ91D) و فولاد خفیف، با آب نمک (۵% NaCl) به عنوان الکترولیت را شبیه‌‌سازی می‌‌کند. این مثال بر اساس مقاله‌‌ای توسط J.X. Jia و دیگران است.

خرید بسته آموزش کامسول