5/5 - (2 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

برآورد پارامترهای سینتیک خوردگی

Estimation of Corrosion Kinetics Parameters

این آموزش نحوه استفاده از رابط Optimization را برای انجام برآورد پارامتر سینتیک الکترود بر اساس داده‌‌های قطبی‌‌سازی نشان می‌‌دهد.

یک مدل قطبی‌‌سازی الکترود صفربعدی تعریف شده است که عبارات سینتیک را برای انحلال فلز و واکنش‌‌های کاهش اکسیژن جدا می‌‌کند.

برای اجرای این آموزش شما به ماژول بهینه‌‌سازی نیاز دارید.

خرید بسته آموزش کامسول