4.7/5 - (3 امتیاز)
کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

توزیع جریان ثانویه در یک سلول استخراج الکتریکی روی

Secondary Current Distribution in a Zinc Electrowinning Cell

این یک مدل از توزیع جریان ثانویه در یک سلول استخراج الکتریکی روی است.

     این مدل در تغییر پارامترهای الکترود در یک مطالعۀ پارامتری، تأثیر بر توزیع جریان را بررسی می‌‌کند. هندسه در دو بعد است.

2 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.

خرید بسته آموزش کامسول