مثال آماد کامسول فارسی رایگان

بازیابی معکوس یک دیود PIN

Reverse Recovery of a PIN Diode

این آموزش خاموشی گذرا (بهبود معکوس) برای یک دیود PIN ساده با بار القایی، شبیه‌سازی شده بر اساس کتاب “اصول دستگاه‌های نیمه‌هادی برق” اثر B. J. Baliga را شبیه‌سازی می‌کند (صفحه 256 ،ویراست  2008). بر خلاف کتاب، که فرض می‌کند یک سطح شیب‌دار جریان ثابت اولیه که با قرارگیری ناگهانی در معرض ولتاژ دستگاه در ولتاژ معکوس منبع دنبال می‌شود، در این مدل از قابلیت مدار کامسول مالتی‌فیزیک برای شبیه‌سازی بار القایی با دیود برگشتی به صورتی واقع‌گرایانه‌تر استفاده می‌کنیم. تحولات زمانی حاصل از جریان، ولتاژ و غلظت حامل به خوبی با آنچه در کتاب نشان داده شده مقایسه می‌شود (شکل 5.45 5.42).