بازتابنده Bragg توزیع شده

Distributed Bragg Reflector

بازتابندۀ Bragg توزیع شده (DBR) یک ساختار دوره‌ای است که از لایه‌های دی‌الکتریک متناوب تشکیل شده است و می‌تواند برای دستیابی به بازتاب تقریبا کلی در طیف وسیعی از فرکانس‌ها استفاده شود. در این مدل، یک بازتابندۀ Bragg با طول موج مرکزی 550[نانومتر] و باند توقف 180[نانومتر] مدل‌سازی می‌شود.