کامسول یار آموزش رایگان کامسول فارسی comsol

نمک‌زدایی در یک سلول الکترودیالیز

Desalination in an Electrodialysis Cell

الکترودیالیز یک فرآیند جداسازی برای الکترولیت‌‌ها بر اساس استفاده از میادین برقی و غشاهای انتخابی یونی است. برخی از کاربردهای متداول فرآیند الکترودیالیز عبارتند از:

  • آب‌‌شیرین‌‌کن جریان رودخانه، پساب و آب آشامیدنی
  • تنظیم pH به منظور حذف اسیدها از جمله آب میوه و شراب
  • حفاری الکتریکی فلزات گرانبها

این آموزش اصول اولیه الکترودیالیز در یک سلول نمک‌‌زدایی را نشان داده که کلرید سدیم را از یک محلول آبی رقیق گرفته و به یک محلول بسیار غلیظ‌‌تر وارد می‌‌کند.