حداقل سیستم مورد نیاز برای گوسین

به این مقاله رای دهید !

حافظه (RAM): > 2 گیگابایت
دیسک: 1.5 گیگابایت (حافظه ذخیره سازی G16W)؛ و 2 گیگابایت یا بیشتر (فضای خراش)

حداقل سیستم مورد نیاز برای lamps

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !

حداقل سیستم مورد نیاز برای شبیه سازی FEM

به این مقاله رای دهید !

به این مقاله رای دهید !